منتخب محصولات پرفروش عطر و ادوکلن منتخب محصولات پرفروش ساعت هوشمند

اطلاعیه فروشگاه

برای دیدن کامل فایل ها به آدرس فروشگاه اصلی ما مراجعه فرمایید. https://neofile.ir

دانلود پاورپوینت بررسی سیاست های برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده در ایران 71 اسلاید

دانلود پاورپوینت بررسی سیاست های برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده در ایران 71 اسلاید دانلود پاورپوینت بررسی سیاست های برنامه ریزی مسکن بافت فرسوده در ایران 71 اسلاید بسیار کامل         فهرست مطالب : نوسازی در راستای سیاست توسعه درونی تعاریف بافت فرسوده ارتباط بهسازی بافت فرسوده و مسکن گذری بر برنامه های توسعه بافت های فرسوده در برنامه های توسعه دولت ومسکن بافت فرسوده طرح جامع مسکن تبصره 6 قانون بودجه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن رویکرد دو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت كيفت هاي فضاي شهري 78 اسلاید

دانلود پاورپوینت كيفت هاي فضاي شهري 78 اسلاید دانلود پاورپوینت كيفت هاي فضاي شهري 78 اسلاید         رابطه فرهنگ ،معماري وشهرسازي • چيزي كه ما درمعماري  وشهرسازي معاصرازدست داده ايم • روح مكان است.مثل انساني كه جسم دارد اما فاقدروح است.پس مرده اي بيش نيست.ما ديگر نمي توانيم شهرسازي قديم را خلق كنيم چون ديگر ان روح ورواني كه معماران وشهرسازان قديم ما داشته اند ما نداريم.كما اينكه ماشاهد اين اتفاق درادبيات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

دانلود پاورپوینت سیر تحول و نظریات منظر شهری 30 اسلاید

دانلود پاورپوینت سیر تحول و نظریات منظر شهری 30 اسلاید دانلود پاورپوینت سیر تحول و نظریات منظر شهری 30 اسلاید         فهرست موضوعات :  *  مقدمه *  جایگاه منظرسازی در تعامل انسان ـ محیط *  سیر تکامل مفهوم منظرسازی *  بررسی نظریات منظر شهری     مقدمه : منظر شهری ، سطح تماس ” انسان ” و ” پدیده شهر ” است و از این رو بخش قابل توجهی از دانش و عواطف محیطی شهروندان تحت تأثی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پاورپوینت اصول و کارکردهای زیباسازی در فضای شهری 39 اسلاید

دانلود پاورپوینت اصول و کارکردهای زیباسازی در فضای شهری 39 اسلاید دانلود پاورپوینت اصول و کارکردهای زیباسازی در فضای شهری 39 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان (عناصر مذهبی) 36 اسلاید

دانلود پاورپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان (عناصر مذهبی) 36 اسلاید دانلود پاورپوینت تاریخ و فرهنگ شهرنشینی جهان (عناصر مذهبی) 36 اسلاید         بناهای مذهبی : * بناهای مذهبی یکی از اساسی ترین عناصر بافت، ساخت و شکل شهرها بوده و هستند. عبادتگاه ها به هر عنوانی و یا وابسته به هر نوع مذهبی و در هر فرهنگی، خواه در آسیای غربی و خواه در چین و امریکای مرکزی، شاخص فرم شهر بوده و هستند.   1 ) تمدن بین النهرین : * نخستین پرستشگاه در این دوره ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری 92 اسلاید

دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری 92 اسلاید دانلود پاورپوینت برنامه ریزی شهری 92 اسلاید         فهرست مطالب : فصل اول :  تعاریف و مفاهیم بنیادی فصل دوم :  مراحل مختلف مطالعه وضع موجود شهر فصل سوم :  تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از مطالعات فصل چهارم :  برنامه ریزی و تعیین اهداف فصل پنجم :  ارائه گزینه ها و ارزشیابیها و طرح پیشنهادی فصل ششم :  عوامل موثر بر انتخاب محل کاربری ها فصل هفتم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری (میدان یا فلکه) 48 اسلاید

دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری (میدان یا فلکه) 48 اسلاید دانلود پاورپوینت تحلیل فضای شهری (میدان یا فلکه) 48 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان

دانلود پاورپوینت شناخت فضاهای شهری در ایران 52 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناخت فضاهای شهری در ایران 52 اسلاید دانلود پاورپوینت شناخت فضاهای شهری در ایران 52 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

دانلود پاورپوینت شناخت فضاي شهري 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت شناخت فضاي شهري 23 اسلاید دانلود پاورپوینت شناخت فضاي شهري 23 اسلاید ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

دانلود پاورپوینت انواع فضاهای شهری (گره ، میدان ، فلکه) 41 اسلاید

دانلود پاورپوینت انواع فضاهای شهری (گره ، میدان ، فلکه) 41 اسلاید دانلود پاورپوینت انواع فضاهای شهری (گره ، میدان ، فلکه) 41 اسلاید         اهداف طراحی شهری با مطالعه طراح های توسعه،جامع،راهبردی وساختاری کشورهای اروپایی وآمریکایی دو موضوع مهم مشخص گردید: 1- اهداف این طرح برگرفته از تصاویر ذهنی برداشت شده بودند. 2- افزون بر آن،اهداف اعلام شده نیز در داخل خود به دو گروه از اهداف قابل تقسیم بودند: الف) اهدافی که بیش و کم برای هر شهر،فار ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(2):